Dina Försäkringar Sydöstra Norrland, ömsesidigt

Gävleborgs län

Information

Dina Försäkringar Sydöstra Norrland, ömsesidigt är ett av många företag som finns i Söderhamn. Det är nämligen den kommunen som Dina Försäkringar Sydöstra Norrland, ömsesidigt finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Dina Försäkringar Sydöstra Norrland, ömsesidigt som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1954-12-07.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Norrtullsg. 8, 826 31, Söderhamn. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Dina Försäkringar Sydöstra Norrland, ömsesidigt så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0270-426585.

Söderhamn arbetar för att företag som Dina Försäkringar Sydöstra Norrland, ömsesidigt ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Dina Försäkringar Sydöstra Norrland, ömsesidigt. Det finns flera företag i Gävleborgs län.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att meddela följande slag av försäkring, nämligen 1 Direkt försäkring Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e). Landfordon klass 3 med begränsning till självgående skördetröska eller annan självgående lantbruksmaskin. Fartyg klass 6 med begränsning till fritidsbåtar. 2 Indirekt försäkring Försäkring hänförlig till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp h) mottagen från Dina Försäkring Aktiebolag. Som ett led i sin egen verksamhet äger bolaget biträda annat försäkringsbolag vid dess försäkringsrörelse. Bolagets verksamhetsområde för direkt försäkring utgörs av samtliga kommuner i Norrland och inom Dalarnas län, kommunerna Tierp, Älvkarleby, Östhammar inom Uppsala län, samt kommunerna Fagersta, Heby, Norberg och Sala inom Västmanlands län.

Firmatecknare för Dina Försäkringar Sydöstra Norrland, ömsesidigt är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Dina Försäkringar Sydöstra Norrland, ömsesidigt och det är följande personer, Bratt, Per Magnus som är född 1958 och har titeln Extern VD, Torstensson, Karin Helena som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Palm, Nils Jonny som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Vice styrelseordförde, Ekström, Per-Åke som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Gunnarsson, Jan Olof som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Klingberg, Ragnar Axel Theodor som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot.Nyqvist, Bengt Åke som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Schönning, Karin Elisabeth som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindbergsson, Maria Kristina som är född 1946 och har titeln Aktuarie.KPMG AB som är född och har titeln Revisor.Zakrisson, Rita Lilian Cecilia som är född 1961 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för Dina Försäkringar Sydöstra Norrland, ömsesidigt är 586000-4539.