Mosneglas och Aluminium AB

Gävleborgs län

Information

Mosneglas och Aluminium AB är ett av många bolag som finns i Söderhamn. Det är nämligen den kommunen som Mosneglas och Aluminium AB finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Mosneglas och Aluminium AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 2007-04-28.

Mosneglas och Aluminium AB som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 2007-03-10. Men sedan 2007-04-28 så har Mosneglas och Aluminium AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Östanbo 731, 820 22, Sandarne. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Mosneglas och Aluminium AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 070-2773959.

Söderhamn arbetar för att bolag som Mosneglas och Aluminium AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Mosneglas och Aluminium AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Gävleborgs län.

Bolaget skall bedriva tillverkning, försäljning och montage av industriportar samt aluminium- och glaspartier, förvalta fast egendom och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Mosneglas och Aluminium AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Mosneglas och Aluminium AB och det är följande personer, Danielsson, Lars Daniel som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Halvarsson, Anna Maj som är född 1978 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Pernersten, Guy Lars-Erik som är född 1971 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Mosneglas och Aluminium AB är 556725-8941.