Mohedsflyg AB

Gävleborgs län

Information

Mohedsflyg AB är ett av många företag som finns i Söderhamn. Det är nämligen den kommunen som Mohedsflyg AB finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Mohedsflyg AB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 2005-02-09.

Mohedsflyg AB som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 2005-01-24. Men sedan 2005-03-31 så har Mohedsflyg AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Köpmang. 19 B, 826 30, Söderhamn. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Mohedsflyg AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 070-4868774.

Söderhamn arbetar för att företag som Mohedsflyg AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Mohedsflyg AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Gävleborgs län.

Bolagets verksamhet ska vara att driva luftfartsrörelse, köpa, sälja, hyra eller hyra ut alla typer av luftfartyg, äga och förvalta flygbränsleanläggningar, idka handel med flygbränslen och därtill associerande produkter. Bedriva utbildning och idka handel med varor och tjänster som anknyter till fallskärmshoppning och övriga flygsportgrenar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Mohedsflyg AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Mohedsflyg AB och det är följande personer, Gren, Per Johan som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Lindberg, Karl Fredrik som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Sven Urban som är född 1963 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Nilsson, Kjell Åke som är född 1954 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Mohedsflyg AB är 556675-1201.