MBS Stål AB

Gävleborgs län

Information

MBS Stål AB hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Söderhamn som är den kommunen där MBS Stål AB finns. I Söderhamn så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. MBS Stål AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har ej F-skatt. MBS Stål AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till MBS Stål AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Lockmyrav. 6, 826 40, Söderhamn men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0270-19811.

Söderhamn arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler bolag.

Idag är MBS Stål AB Privat, ej börsnoterat.

MBS Stål AB har idag 556638-8350 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för MBS Stål AB

Bolaget skall utföra service, handel och reparationer av sågverksmaskiner, bolaget skall även bedriva försäljning av stål och industriförnödenheter främst till verkstadsindustrin, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

I MBS Stål AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Rönn, Ulf Martin som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Bäcklin, Anette Elisabeth som är född 1968 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Pernersten, Guy Lars-Erik som är född 1971 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .