AB Söderfastigheter

Gävleborgs län

Information

AB Söderfastigheter hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Söderhamn som är den kommunen där AB Söderfastigheter finns. I Söderhamn så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. AB Söderfastigheter tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket AB Söderfastigheter har haft sedan 2003-06-19. AB Söderfastigheter har funnits sedan och 2003-06-19 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till AB Söderfastigheter så kan ni göra det genom att skicka er post till Växelg. 4, 826 40, Söderhamn men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-3289548.

Söderhamn arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler företag.

Idag är AB Söderfastigheter Privat, ej börsnoterat.

AB Söderfastigheter har idag 556611-1380 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Erlander, Gunnar Jan Olof -Sahlberg, Bengt Tage Gunnar är den som för stunden ansvarar för AB Söderfastigheter

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och konsultverksamhet inom administration och utbildning. Försäljning och service av maskiner och fordon såsom båtar, scootrar samt därmed förenlig verksamhet.

I AB Söderfastigheter så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Erlander, Gunnar Jan Olof som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Sahlberg, Bengt Tage Gunnar som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Alm Sahlberg, Karin Elisabet som är född 1945 och har titeln Suppleant, Nilsson, Kjell Åke som är född 1954 och har titeln Revisor, PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .