Flygstaden Partnerskap Logistik AB

Gävleborgs län

Information

Flygstaden Partnerskap Logistik AB hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Söderhamn som är den kommunen där Flygstaden Partnerskap Logistik AB finns. I Söderhamn så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. Flygstaden Partnerskap Logistik AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Flygstaden Partnerskap Logistik AB har haft sedan 1999-01-01. Flygstaden Partnerskap Logistik AB har funnits sedan och 1999-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Flygstaden Partnerskap Logistik AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Marinv. 6, 826 60, Söderhamn men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0270-15900.

Söderhamn arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Flygstaden Partnerskap Logistik AB Privat, ej börsnoterat.

Flygstaden Partnerskap Logistik AB har idag 556560-4641 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Flygstaden Partnerskap Logistik AB

Bolaget skall bedriva logistisk utveckling i ett regionalt perspektiv samt därmed förenlig verksamhet.

I Flygstaden Partnerskap Logistik AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Brolén, Per Erik som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Eriksson, Per Thomas som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Göran Folke som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundquist, Kent Ingemar som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Frånberg, Sten Olof Arild som är född 1944 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorNilsson, Kjell Åke som är född 1954 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .