SelfHelp Kliniken Gävleborg AB

Gävleborgs län

Information

SelfHelp Kliniken Gävleborg AB hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Söderhamn som är den kommunen där SelfHelp Kliniken Gävleborg AB finns. I Söderhamn så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. SelfHelp Kliniken Gävleborg AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket SelfHelp Kliniken Gävleborg AB har haft sedan 1998-01-01. SelfHelp Kliniken Gävleborg AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till SelfHelp Kliniken Gävleborg AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Hemmansv. 7, 826 62, Norrala men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0270-70770.

Söderhamn arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler bolag.

Idag är SelfHelp Kliniken Gävleborg AB Privat, ej börsnoterat.

SelfHelp Kliniken Gävleborg AB har idag 556549-5610 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Korselius, Hans-Georg -Nordberg, Kent Erik är den som för stunden ansvarar för SelfHelp Kliniken Gävleborg AB

Bolaget skall bedriva alkohol- och drogbehandling enligt den s.k. "Minnesotamodellen" och utföra avgiftning, primärbehandling, efterbehandling, öppenvårdsbehandling och föreläsningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I SelfHelp Kliniken Gävleborg AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Korselius, Hans-Georg som är född 1948 och har titeln VD, Korselius, Hans-Georg som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordberg, Kent Erik som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Nord, Patrick Slavko som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundman, Lena Christina som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Ågren, Hans Lennart som är född 1948 och har titeln RevisorForsberg, Eva Annika som är född 1947 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .