Ventura Rehab Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

Ventura Rehab Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Söderhamn. Det är nämligen den kommunen som Ventura Rehab Aktiebolag finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Ventura Rehab Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Ventura Rehab Aktiebolag som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1994-01-25. Men sedan 1996-01-01 så har Ventura Rehab Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Västgötav. 1, 826 40, Söderhamn. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Ventura Rehab Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0270-70320.

Söderhamn arbetar för att verksamheter som Ventura Rehab Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Ventura Rehab Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Gävleborgs län.

Bolaget skall bedriva behandling av missbrukare, utbildning inom missbruksvården och därmed förenlig verksamhet. Dessutom kunna köpa och sälja fast egendom.

Firmatecknare för Ventura Rehab Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Ventura Rehab Aktiebolag och det är följande personer, Goude, Tord Anders Werner som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Helgadottir, Mjöll som är född 1959 och har titeln Suppleant, Rosén, Åsa Karin som är född 1971 och har titeln Suppleant, Svensk, Jan Anders som är född 1963 och har titeln Revisor, Lööv, Lars Olof som är född 1956 och har titeln Revisorssuppleant, KPMG AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Ventura Rehab Aktiebolag är 556481-0082.