Nordahls i Bergvik AB

Gävleborgs län

Information

Nordahls i Bergvik AB är ett av många företag som finns i Söderhamn. Det är nämligen den kommunen som Nordahls i Bergvik AB finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Nordahls i Bergvik AB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Nordahls i Bergvik AB som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1994-01-13. Men sedan 1994-01-01 så har Nordahls i Bergvik AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Övre Böleg. 14, 820 23, Bergvik. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Nordahls i Bergvik AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 070-5181287.

Söderhamn arbetar för att företag som Nordahls i Bergvik AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Nordahls i Bergvik AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Gävleborgs län.

Bolaget skall utföra försäljning av entreprenadtjänster, entreprenad maskiner och fordon, uthyrning av entreprenadmaskiner samt därmed förenlig verksamhet, ävensom äga och förvalta fastigheter och värdepapper.

Firmatecknare för Nordahls i Bergvik AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Nordahls i Bergvik AB och det är följande personer, Nordal, Karl Daniel som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordal, Karin Ulrika som är född 1971 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Pernersten, Guy Lars-Erik som är född 1971 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Nordahls i Bergvik AB är 556479-2249.