Färg- och Golvhuset i Söderhamn AB

Gävleborgs län

Information

Färg- och Golvhuset i Söderhamn AB är ett av många verksamheter som finns i Söderhamn. Det är nämligen den kommunen som Färg- och Golvhuset i Söderhamn AB finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Färg- och Golvhuset i Söderhamn AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1995-01-01.

Färg- och Golvhuset i Söderhamn AB som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1993-04-26. Men sedan 1993-01-01 så har Färg- och Golvhuset i Söderhamn AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Växelg. 2, 826 40, Söderhamn. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Färg- och Golvhuset i Söderhamn AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0270-41900.

Söderhamn arbetar för att verksamheter som Färg- och Golvhuset i Söderhamn AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Färg- och Golvhuset i Söderhamn AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Gävleborgs län.

Bolaget skall bedriva försäljning och inläggning av golvmattor, konsutlverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen, utföra byggnadsarbeten, butikshandel med färger, fernissor, lacker, klinkers och kakel, admnistrativ behandling samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Färg- och Golvhuset i Söderhamn AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -Nilsson, Anders Olof -Spinord, Per Håkan.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Färg- och Golvhuset i Söderhamn AB och det är följande personer, Spinord, Per Håkan som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Anders Olof som är född 1959 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Nilsson, Kjell Åke som är född 1954 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Färg- och Golvhuset i Söderhamn AB är 556466-4760.