Data Logisten Söderhamn Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

Data Logisten Söderhamn Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Söderhamn. Det är nämligen den kommunen som Data Logisten Söderhamn Aktiebolag finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Data Logisten Söderhamn Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Data Logisten Söderhamn Aktiebolag som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1992-09-10. Men sedan 1992-01-01 så har Data Logisten Söderhamn Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Sjötullg. 78, 826 50, Söderhamn. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Data Logisten Söderhamn Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0270-429460.

Söderhamn arbetar för att verksamheter som Data Logisten Söderhamn Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Data Logisten Söderhamn Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Gävleborgs län.

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning inom dataområdet, utveckla och sälja programvaror, datorer och övrig kontorsutrustning äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Data Logisten Söderhamn Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -Bäck, Anna Margareta -Wikström, Lennart Ivar.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Data Logisten Söderhamn Aktiebolag och det är följande personer, Wikström, Lennart Ivar som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Bäck, Anna Margareta som är född 1967 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Pernersten, Guy Lars-Erik som är född 1971 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Data Logisten Söderhamn Aktiebolag är 556452-8783.