Fiberanalys och Industriplast i Stugsund AB

Gävleborgs län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Söderhamn och Fiberanalys och Industriplast i Stugsund AB är ett av dem. Gävleborgs län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Fiberanalys och Industriplast i Stugsund AB är ett av dem. Statusen för Fiberanalys och Industriplast i Stugsund AB är att Bolaget är aktivt.

Fiberanalys och Industriplast i Stugsund AB är ett Aktiebolag och skapades 1990-02-28. Det finns flera olika verksamheter i Gävleborgs län som är ett stort län. Söderhamn där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Fiberanalys och Industriplast i Stugsund AB ska trivas.

Fiberanalys och Industriplast i Stugsund AB är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Söderhamn så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall bedriva entreprenad inom rör- och ventilations- branschen med inriktning på isolering, byggsanering, analys av miljöfarliga ämnen, tillverkning och bearbetning av termoplast och hårdplaster, uppfödning och hållande av travhästar för tävling, handel med aktier och andra värdepapper, förvaltning av fastigheter samt därtill hörande verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Fiberanalys och Industriplast i Stugsund AB är momsregistrerat och det har de varit sedan 1990-01-01.

Idag är Fiberanalys och Industriplast i Stugsund AB Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Söderhamn.

Vill man komma i kontakt med Fiberanalys och Industriplast i Stugsund AB så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0270-70270.

Firman tecknas av styrelsen.

De som är på något sätt har med Fiberanalys och Industriplast i Stugsund AB är Strand, Berndt Thomas som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Strand, Ylwa Margareta som är född 1960 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Nilsson, Kjell Åke som är född 1954 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .

Fiberanalys och Industriplast i Stugsund AB har 556386-8297 som sitt organisationsnummer.