Söderhamns Marktjänst AB

Gävleborgs län

Information

Söderhamns Marktjänst AB hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Söderhamn som är den kommunen där Söderhamns Marktjänst AB finns. I Söderhamn så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. Söderhamns Marktjänst AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Söderhamns Marktjänst AB har haft sedan 1994-01-01. Söderhamns Marktjänst AB har funnits sedan och 2002-10-25 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Söderhamns Marktjänst AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Tippv. 12 B, 826 40, Söderhamn men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0270-19490.

Söderhamn arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler företag.

Idag är Söderhamns Marktjänst AB Privat, ej börsnoterat.

Söderhamns Marktjänst AB har idag 556334-6633 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Eismar, Per Anders -Sahlin, Kjell Rune är den som för stunden ansvarar för Söderhamns Marktjänst AB

Bolaget skall bedriva markarbeten, anläggningar och entreprenader, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

I Söderhamns Marktjänst AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Sahlin, Kjell Rune som är född 1949 och har titeln VD, Sahlin, Kjell Rune som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Eismar, Per Anders som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Eismar, Barbro Kristina som är född 1953 och har titeln Suppleant, Sahlin, Ruth Monica som är född 1945 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorPernersten, Guy Lars-Erik som är född 1971 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .