IT-Hälsingland AB

Gävleborgs län

Information

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på entreprenad ansvara för drift och utveckling av stadsnät, kabel-tv, telefoni och kommuners IT-stöd.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för IT-Hälsingland AB vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Söderhamn så är IT-Hälsingland AB ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Gävleborgs län så finns det ännu fler.

Söderhamn arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Söderhamn och i Gävleborgs län. Redan 1945-12-31 så skapades IT-Hälsingland AB och företaget är har F-skattsedel IT-Hälsingland AB har haft det sedan 2005-04-14.

IT-Hälsingland AB är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2005-04-14

556046-5709 är organisationsnummret för företaget som finns i Söderhamn.

Just nu är IT-Hälsingland AB Privat, ej börsnoterat och det finns många företag som är Privat, ej börsnoterat i Gävleborgs län

Vill ni komma i kontakt med IT-Hälsingland AB så går det att nå dem via telefon på 0270-76600 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Eriksson, Björn Stefan -Granlund, Monica Birgitta i förening med en av -Degerman, Evy Henrietta -Lind, Anette Maria Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Följande personer är på något sätt aktiva inom IT-Hälsingland AB är Eriksson, Björn Stefan som är född 1950 och har titeln Extern VD, Granlund, Monica Birgitta som är född 1961 och har titeln Extern vice VD, Lind, Anette Maria som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Degerman, Evy Henrietta som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Pudas, Kent Åke som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Zetterquist, Nils Tomas Arne som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Pernersten, Guy Lars-Erik som är född 1971 och har titeln Revisorssuppleant, Månsson, Pär Mikael som är född 1959 och har titeln HuvudansvarigrevisorGard, Bror Lennart som är född 1959 och har titeln LekmannarevisorJonsson, Tor Arne som är född 1947 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.