Faxeholmen AB

Gävleborgs län

Information

Faxeholmen AB hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Söderhamn som är den kommunen där Faxeholmen AB finns. I Söderhamn så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. Faxeholmen AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Faxeholmen AB har haft sedan 1995-01-01. Faxeholmen AB har funnits sedan och 1995-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Faxeholmen AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Kungsg. 8, 826 30, Söderhamn men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0270-72930.

Söderhamn arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler företag.

Idag är Faxeholmen AB Privat, ej börsnoterat.

Faxeholmen AB har idag 556037-1600 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Berg, Juho Petri -Gren, Stefan Evert -Pudas, Kent Åke Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Faxeholmen AB

Bolaget skall förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta och uthyra fastigheter, tomträtter med bostäder och tillhörande affärs- och kontorslägenheter samt kollektiva anordningar. Bolaget äger rätt att äga och förvalta aktier i dotterbolag. Bolaget äger även rätt att bedriva liknande förvaltnings- och driftuppdrag för kommunen eller annan uppdragsgivares räkning.

I Faxeholmen AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Berg, Juho Petri som är född 1976 och har titeln Extern VD, Pudas, Kent Åke som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Dufva, Ingrid Lena Christina som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Gren, Stefan Evert som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindahl, Lars Gösta som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson, Anna Berit som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamotSvensson, Lillemor Margareta som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Timerdal, Per Börje som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Enström, Erik Bertil som är född 1944 och har titeln SuppleantPersson, Erik Olov som är född 1947 och har titeln SuppleantStål, Pär-Olof som är född 1966 och har titeln SuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorMånsson, Pär Mikael som är född 1959 och har titeln HuvudansvarigrevisorJonsson, Leif David som är född 1940 och har titeln LekmannarevisorSundin, Sven Olof som är född 1943 och har titeln LekmannarevisorNorell, Per Olov Stig som är född 1942 och har titeln LekmannarevisorssuppleantWestling, Nils Erland som är född 1955 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.