Migaz Teknik Handelsbolag

Gävleborgs län

Information

Migaz Teknik Handelsbolag är ett av många verksamheter som finns i Söderhamn. Det är nämligen den kommunen som Migaz Teknik Handelsbolag finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Migaz Teknik Handelsbolag som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1999-03-16.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Ellne 845, 826 92, Söderala. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Migaz Teknik Handelsbolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0270-287903.

Söderhamn arbetar för att verksamheter som Migaz Teknik Handelsbolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Migaz Teknik Handelsbolag. Det finns flera verksamheter i Gävleborgs län.

Sanering - huvudsakligen asbestsanering. entreprenadarbeten - såsom svets- och montagearbeten inom pappersindustrin. bekämpning av skadedjur (med bekämpningsmedel klass 3). trädgårds- och fastighetsservice. ventilationsrengöring.

Firmatecknare för Migaz Teknik Handelsbolag är följande:
Firman tecknas av bolagsmännen var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Migaz Teknik Handelsbolag och det är följande personer, Lundgren, Gun Lise-Lotte som är född 1958 och har titeln Bolagsman, Strand, Rolf Urban som är född 1963 och har titeln Bolagsman,

Organisationsnummer för Migaz Teknik Handelsbolag är 969658-0365.