HANDELSBOLAGET SECTOR GRUPPEN

Gävleborgs län

Information

I Söderhamn finns det ett Handelsbolag som heter HANDELSBOLAGET SECTOR GRUPPEN. Det finns flera bolag som liknar HANDELSBOLAGET SECTOR GRUPPEN i Gävleborgs län. Söderhamn är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1987-02-02 så har HANDELSBOLAGET SECTOR GRUPPEN varit registrerat. Idag är HANDELSBOLAGET SECTOR GRUPPEN och det finns fler bolag som är det i Söderhamn.

Vill man komma i kontakt med HANDELSBOLAGET SECTOR GRUPPEN så kan man gör det genom att posta ett brev till Eva Lagerwalls v. 4, 756 43, Uppsala. Vi ni istället prata med HANDELSBOLAGET SECTOR GRUPPEN så kan ni göra det på 018-150617.

Konsultverksamhet i företagsledning, företagsutveckling och industriell marknadskommunikation, handel med värdepapper och annan lös egendom samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Axelsson, Kjell Olof Oskar som är född 1931 och har titeln Bolagsman, Axelsson, Rut Ingeborg som är född 1934 och har titeln Bolagsman, .

; Firman tecknas av bolagsmännen var för sig. .

HANDELSBOLAGET SECTOR GRUPPEN har 916585-1420 som sitt organisationsnummer.