Bostadsrättsföreningen Sysslomannen

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsföreningen Sysslomannen är en verksamhet som finns i Söderhamn. I Bostadsrättsföreningen Sysslomannen finns det lite olika personer som är förknippade och det är Hedberg, Eivor Linnéa som är född 1935 och har titeln Extern firmatecknare, Mossberg, Kerstin Helena som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Eriksson, Karl Börje som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Paulsson, Emelie Sofia som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundin, Siv Maj-Lis som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Thor, Jan-Åke som är född 1949 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Sysslomannen så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Sysslomannen på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Sysslomannen av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Sysslomannen är ett av många verksamheter som finns i Gävleborgs län och Söderhamn arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Sysslomannen innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Sysslomannen är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Sysslomannen så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Hedberg, Eivor Linnéa -Mossberg, Kerstin Helena

Bostadsrättsföreningen Sysslomannen har 786000-0814 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Gävleborgs län.