Bostadsrättsföreningen Sorken

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsföreningen Sorken är ett av många verksamheter som finns i Söderhamn. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Sorken finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Sorken som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1947-07-07.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Lasarettsg. 2 B, 826 32, Söderhamn. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Sorken så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0270-12013.

Söderhamn arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Sorken ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Sorken. Det finns flera verksamheter i Gävleborgs län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler åt medlemmarna under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. . Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Sorken är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Sorken och det är följande personer, Eriksson, Bo Martin Gustav som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Flodin, Inger Elisabeth som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Lif, Sonja Elisabet som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson, Bo Roger som är född 1959 och har titeln Suppleant, Maritz, Fritz Tomas som är född 1960 och har titeln Suppleant, Strand, Aina Matilda Margareta som är född 1954 och har titeln Suppleant.Abrahamsson, Lena Maria som är född 1972 och har titeln Revisor, Zetterström, Hans Per Emanuel som är född 1931 och har titeln Revisorssuppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Sorken är 786000-0715.