Bostadsrättsföreningen Skomakaren

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsföreningen Skomakaren är ett av många företag som finns i Söderhamn. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Skomakaren finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Skomakaren som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1950-04-24.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till VILLAGATAN 3, 826 31, Söderhamn. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Skomakaren så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0270-12955.

Söderhamn arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Skomakaren ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Skomakaren. Det finns flera företag i Gävleborgs län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upp- låtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till för- eningens hus, om marken skall användas som komplement till bo- stadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Skomakaren är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Berger, Else Viola -Wissel, Britt Anna Karoline.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Skomakaren och det är följande personer, Berger, Else Viola som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Kumar, Kjell Henrik som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Vallner, Per Arne som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Wissel, Britt Anna Karoline som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Karl Elis som är född 1927 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Skomakaren är 786000-0699.