Bostadsrättsföreningen Söderhamnshus 3

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsföreningen Söderhamnshus 3 är ett företag som finns i Söderhamn. I Bostadsrättsföreningen Söderhamnshus 3 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Granlund, Per Stefan som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Strömgren, Ulla Birgitta som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensk, Leif Runo som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Wiklander, Karin Margareta som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Winsner, Erik Benjamin som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Elg, Sonia Viola Birgitta som är född 1944 och har titeln SuppleantEriksson, Ingrid Birgitta som är född 1926 och har titeln Suppleant, Hjort, Per Gunnar som är född 1957 och har titeln Suppleant, Jonsson, Edith Linnéa Margaretha som är född 1966 och har titeln SuppleantTräff, Sven Erik som är född 1929 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Söderhamnshus 3 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Söderhamnshus 3 på telefon 0650-15666.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Söderhamnshus 3 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Söderhamnshus 3 är ett av många företag som finns i Gävleborgs län och Söderhamn arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Söderhamnshus 3 innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Söderhamnshus 3 är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Söderhamnshus 3 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Söderhamnshus 3 har 786000-0632 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Gävleborgs län.