Bostadsrättsförening Klippan i Söderhamn

Gävleborgs län

Information

786000-0459 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsförening Klippan i Söderhamn. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsförening Klippan i Söderhamn är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Söderhamn som är den kommunen som Bostadsrättsförening Klippan i Söderhamn finns i.

Bostadsrättsförening Klippan i Söderhamn har varit registrerat sedan 1949-03-07 och det finns flera verksamheter i Gävleborgs län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsförening Klippan i Söderhamn så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 2003-02-20.

Bostadsrättsförening Klippan i Söderhamn är och det finns flera verksamheter i Söderhamn som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsförening Klippan i Söderhamn är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Anna Gudrun Linnéa -Falck, Carin Elisabet Martinsdotter -Forsmark, Elisabeth Charlotta -Norman, Karin Margareta Josefine

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsförening Klippan i Söderhamn så kan ni göra det på telefon genom 0270-285023 eller genom brev på följande adress:
Baggarg. 20, 826 32, Söderhamn

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsförening Klippan i Söderhamn och det är Falck, Carin Elisabet Martinsdotter som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Norman, Karin Margareta Josefine som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Westlund, Gustav Per-Olov som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Anna Gudrun Linnéa som är född 1930 och har titeln Suppleant, Forsmark, Elisabeth Charlotta som är född 1950 och har titeln Suppleant,