HSB Bostadsrättsförening Dromedaren i Söderhamn

Gävleborgs län

Information

I Gävleborgs län så finns HSB Bostadsrättsförening Dromedaren i Söderhamn. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Söderhamn här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Dromedaren i Söderhamn tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Gävleborgs län. Söderhamn jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Gävleborgs län gör att bolag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Dromedaren i Söderhamn är ej momsregistretat och har organisationsnummer 786000-0343.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 0270-14588 alternativt besöka eller skicka post till HSB Bostadsrättsförening Dromedaren i Söderhamn på följande adress Humlegårdsg. 8 A, 826 31, Söderhamn.

HSB Bostadsrättsförening Dromedaren i Söderhamn är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB Bostadsrättsförening Dromedaren i Söderhamn så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . Lindberg, Jan Bertil som är född 1943 och har titeln Suppleant , Nilsson, Ola som är född 1964 och har titeln Suppleant , Österberg, Ulf Gunnar som är född 1947 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.