HSB Bostadsrättsförening Giraffen i Söderhamn

Gävleborgs län

Information

I Gävleborgs län så finns HSB Bostadsrättsförening Giraffen i Söderhamn. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Söderhamn här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Giraffen i Söderhamn tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Gävleborgs län. Söderhamn jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Gävleborgs län gör att bolag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Giraffen i Söderhamn är ej momsregistretat och har organisationsnummer 786000-0335.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 0270-12238 alternativt besöka eller skicka post till HSB Bostadsrättsförening Giraffen i Söderhamn på följande adress Humlegårdsg. 8 A, 826 31, Söderhamn.

HSB Bostadsrättsförening Giraffen i Söderhamn är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB Bostadsrättsförening Giraffen i Söderhamn så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . , Persson, Björn Håkan som är född 1954 och har titeln Suppleant , Rådman, Inger Monica Vilhelmina som är född 1954 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.