HSB Bostadsrättsförening Persikan i Söderhamn

Gävleborgs län

Information

HSB Bostadsrättsförening Persikan i Söderhamn är ett av många företag som finns i Söderhamn. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Persikan i Söderhamn finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Persikan i Söderhamn som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1963-02-25.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Humlegårdsg. 8 A, 826 31, Söderhamn. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Persikan i Söderhamn så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Söderhamn arbetar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Persikan i Söderhamn ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Persikan i Söderhamn. Det finns flera företag i Gävleborgs län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Persikan i Söderhamn är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eriksson, Jan Olof -Hedberg, Tord Alf Sigurd -Johansson, Sven Gunnar -Lundgren, Eva Kristina.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Persikan i Söderhamn och det är följande personer, Eriksson, Jan Olof som är född 1962 och har titeln Extern firmatecknare, Hedberg, Tord Alf Sigurd som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Sven Gunnar som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, Eva Kristina som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Björn Håkan som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Ingrid som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot.Dammbro, Stig Erik som är född 1954 och har titeln Suppleant, Nilsson, Anna Elin Elisabeth som är född 1989 och har titeln Suppleant, Wahlström, Kjell Erik som är född 1951 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Persikan i Söderhamn är 786000-0319.