HSB Bostadsrättsförening Haren i Söderhamn

Gävleborgs län

Information

HSB Bostadsrättsförening Haren i Söderhamn är ett företag som finns i Söderhamn. I HSB Bostadsrättsförening Haren i Söderhamn finns det lite olika personer som är förknippade och det är Spennare, Eva Marianne som är född 1967 och har titeln Extern firmatecknare, Dammbro, Stig Erik som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Hagström, Beatrice Elinor som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Palm, Maria Christina som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Strandberg, Jan Erik som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Eklundh, Ingbritt Margareta som är född 1939 och har titeln SuppleantNilsson, Ola som är född 1964 och har titeln Suppleant, Östlund, Sven Åke som är född 1940 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Haren i Söderhamn så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Haren i Söderhamn på telefon 0270-14853.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Haren i Söderhamn av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Haren i Söderhamn är ett av många företag som finns i Gävleborgs län och Söderhamn arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Haren i Söderhamn innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Haren i Söderhamn är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Haren i Söderhamn så är det följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Beatrice Hagström, Stig Dammbro, Kristina Palm och Eva Spennare, två i förening.

HSB Bostadsrättsförening Haren i Söderhamn har 786000-0293 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Gävleborgs län.