Bostadsrättsföreningen Hantverkaren

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Söderhamn och Bostadsrättsföreningen Hantverkaren är ett av dem. Gävleborgs län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsföreningen Hantverkaren är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Hantverkaren är att Bolaget är inaktivt.

Bostadsrättsföreningen Hantverkaren är ett Bostadsrättsförening och skapades 1950-08-05. Det finns flera olika företag i Gävleborgs län som är ett stort län. Söderhamn där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsföreningen Hantverkaren ska trivas.

I Söderhamn så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Hantverkaren, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvärva och förvalta fast egendom inom Söderhamns kommun samt att i egendomen åt medlemmarna upplåta bostäder och andra lägenheter utan begränsning till tiden. Den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse tillkommer medlem benämnes bostadsrätt. Medlem, som innehar bostadsrätt benämnes bostadsrättshavare. Medlems bostadsrätt avser den bostad eller den lägenhet med tillhörande utrymmen och utrustning - nedan fortsättningsvis kallad enbart lägenhet - som anges i upplåtelseavtal.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Hantverkaren inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Hantverkaren och det finns flera företag som är det idag i Söderhamn.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Hantverkaren så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Förutom av styrelsen av Lidström, Erik Henry, Olsson, Nils-Erik Oswald och Sundkvist, Ulrika Birgitta, två i förening..

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Hantverkaren är Bengtsson, Inger Laila Elisabeth som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Dammbro, Siv Agnes som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Lidström, Erik Henry som är född 1925 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Jan Håkan som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Nils-Erik Oswald som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Sundkvist, Ulrika Birgitta som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamotSvedqvist, Hans Åke som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekstrand, Karl-Abel Curt som är född och har titeln Suppleant, Rosendahl, Niklas Sten Richard som är född 1968 och har titeln Suppleant.

Bostadsrättsföreningen Hantverkaren har 786000-0251 som sitt organisationsnummer.