Bostadsrättsföreningen Vågbro-Centrum

Gävleborgs län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upp- låtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till för- eningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i för- eningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Vågbro-Centrum vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Söderhamn så är Bostadsrättsföreningen Vågbro-Centrum en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Gävleborgs län så finns det ännu fler.

Söderhamn arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Söderhamn och i Gävleborgs län. Redan 1955-02-28 så skapades Bostadsrättsföreningen Vågbro-Centrum och verksamheten är har ej F-skattsedel.

786000-0087 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Söderhamn.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Vågbro-Centrum och det finns många verksamheter som är i Gävleborgs län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Vågbro-Centrum så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Olsson, Jenny Marry Helena -Åhlander, Lars Gunnar

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Vågbro-Centrum är Malmberg, Marie Ann-Sofie som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Erik Niklas som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Jenny Marry Helena som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Per Erik som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Åhlander, Lars Gunnar som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Forslind, Björn Erik som är född 1952 och har titeln SuppleantFernquist, Sven Tony som är född 1979 och har titeln Revisor, .