Segelvik Vatten Ekonomisk förening

Gävleborgs län

Information

Segelvik Vatten Ekonomisk förening hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Söderhamn som är den kommunen där Segelvik Vatten Ekonomisk förening finns. I Söderhamn så finns det många olika Ekonomisk förening och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Segelvik Vatten Ekonomisk förening tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och bolaget har ej F-skatt. Segelvik Vatten Ekonomisk förening har funnits sedan och 2003-05-08 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Segelvik Vatten Ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Kaptensg. 9 A, 826 37, Söderhamn men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-6486543.

Söderhamn arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler bolag.

Segelvik Vatten Ekonomisk förening har idag 769609-3223 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter var för sig. är den som för stunden ansvarar för Segelvik Vatten Ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att gemensamt förvalta och underhålla ledningssystem för vatten till fast- och fritidsboende på området SEGELVIKSVÄGEN, från förbindelsepunkt mot kommunalt vattennät till tomtgräns vid respektive medlems fastighet. Föreningens verksamhet är ämnad att förse sina medlemmar med kommunalt vatten.

I Segelvik Vatten Ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Elffors Johansson, Carl Georg Håkan som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Skjutare, Lars Birger som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Timerdal, Bengt Göran som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Kaj Arne som är född 1943 och har titeln Suppleant, Zakrisson, Alf Tony som är född 1964 och har titeln Suppleant, .