HSB Bostadsrättsförening Ljusne i Söderhamn

Gävleborgs län

Information

716413-5019 är organisationsnummer för bolaget HSB Bostadsrättsförening Ljusne i Söderhamn. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Ljusne i Söderhamn är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Söderhamn som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Ljusne i Söderhamn finns i.

HSB Bostadsrättsförening Ljusne i Söderhamn har varit registrerat sedan 1985-02-25 och det finns flera bolag i Gävleborgs län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Ljusne i Söderhamn så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Ljusne i Söderhamn är och det finns flera bolag i Söderhamn som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Ljusne i Söderhamn är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bengtsson, Dagny Yvonne -Blom, Elisabet Kristina -Dammbro, Stig Erik -Lydén, Anders Birger

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Ljusne i Söderhamn så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Humlegårdsg. 8 A, 826 31, Söderhamn

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Ljusne i Söderhamn och det är Bengtsson, Dagny Yvonne som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Blom, Elisabet Kristina som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Dammbro, Stig Erik som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Lydén, Anders Birger som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Mårtensson, Yvonne Carina som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Ola som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamotNilsson, Lena Kristina Birgitta som är född 1950 och har titeln Suppleant,