HSB bostadsrättsförening Knekten i Söderhamn

Gävleborgs län

Information

716413-4434 är organisationsnummer för bolaget HSB bostadsrättsförening Knekten i Söderhamn. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB bostadsrättsförening Knekten i Söderhamn är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Söderhamn som är den kommunen som HSB bostadsrättsförening Knekten i Söderhamn finns i.

HSB bostadsrättsförening Knekten i Söderhamn har varit registrerat sedan 1980-10-27 och det finns flera bolag i Gävleborgs län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB bostadsrättsförening Knekten i Söderhamn så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB bostadsrättsförening Knekten i Söderhamn är och det finns flera bolag i Söderhamn som också är .

Firmatecknare för HSB bostadsrättsförening Knekten i Söderhamn är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bengtsson, Gösta Olof -Engberg, Lars Erland -Jonsson, Lars Göran -Östlund, Mats Georg

Vill ni komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening Knekten i Söderhamn så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Humlegårdsg. 8 A, 826 31, Söderhamn

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB bostadsrättsförening Knekten i Söderhamn och det är Engberg, Lars Erland som är född 1942 och har titeln Extern firmatecknare, Jonsson, Lars Göran som är född 1958 och har titeln Extern firmatecknare, Bengtsson, Gösta Olof som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Bäckman, Per Anders Gustav som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Ola som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Östlund, Mats Georg som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamotDammbro, Stig Erik som är född 1954 och har titeln Suppleant, Hjort, Anders Per Lennart som är född 1970 och har titeln Suppleant, Marcusson, Ulf Einar som är född 1957 och har titeln Suppleant